"Progresul este imposibil fără schimbare, iar cei care nu își pot schimba mentalitatea, nu pot schimba nimic." - George Bernard Shaw

Lean Management

Lean Management reprezintă totalitatea principiilor, metodelor si procedurilor utilizate într-o intreprindere pentru modelarea eficienta si eficace a întregului lant valoric. Țelul conceptului Lean este îmbunatațirea continuă a proceselor în vederea creșterii productivității prin livrarea la timp a unor produse / servicii de calitate realizate cu costuri optime.

Ideea principală în Lean Management este rezolvarea problemelor / erorilor / deviațiilor apărute în procesele lanțului valoric (și nu ascunderea lor ”sub preș”), cât și îmbunătățirea continuă. Succesul unei astfel de administrari nu se rezuma doar la implementarea unor metode si proceduri. Cel mai important lucru se referă la schimbarea de atitudine a angajațiilor, la crearea unei culturi în care problemele nu vor fi prilej de cearta și sancțiuni, ci vor fi privite ca o posibilitate de dezvoltare și îmbunătățire.

Se spune ca ”dacă nu ai probleme, ai o problema!” Nu degeaba, într-unul dintre moto-urile constructorului de automobile Toyota (societate care a pus bazele Lean Management prin filosofia Kaizen implementată la începutul anilor 1950) se spune că: ”Majoritatea automobiliștilor produc autoturisme bune, noi ‘producem’ angajați buni care la rândul lor produc autoturisme bune”.

Misiune

Punerea la dispoziție a tuturor cunoștintelor și experienței acumulate în domeniul Lean Management în ultimii ani pe plan intern și internațional pentru sprijinirea intreprinderilor mari, mijlocii sau mici în drumul lor spre modelarea eficientă și efectivă a proceselor din cadrul lanțului valoric.

Sprijinirea strategiilor de îmbunătățire continuă, a implementării metodelor și principiilor Lean, pe drumul către o cultură bazată pe inovație, performanță și excelență.

Pregătirea organizațiilor pentru continuarea călătoriei Lean pe cont propriu.

Viziune

Adaptarea și implementarea metodelor, principiilor si procedurilor Lean Management în cât mai multe intreprinderi, crearea unei comunități Lean performante pe plan național în vederea îmbunătățirii continue a proceselor prin schimbul de idei, soluții, exemple de bună practică (best practice) sau concluzii pertinente (lessons learned).

Crearea unor intreprinderi Lean pilot în diferite ramuri economice în vederea exemplificării avantajelor metodologiei indiferent de activitate, prin creșterea performanței atât in fluxul de material, cât și în fluxul informational.

Țeluri

Acordăm întregul suport pentru atingerea obiectivelor intreprinderilor, creșterea productivității prin reducerea costurilor, îmbunătățirea calității și a performanței de livrare la client a produselor / serviciilor.

Sprijinim transformarea culturală a organizațiilor spre recunoașterea, reducerea sau chiar eliminarea risipelor din cadrul întregului lanț valoric prin educarea și împuternicirea angajațiilor de a contribui permanent la îmbunătățirea propriilor procese.

De ce Lean Management?

Sunt multe metode și instrumente la care se poate apela astăzi pentru îmbunătățirea proceselor cu scopul de a crește în mod durabil performanțele unei organizații.

Managementul proceselor, metodele Six Sigma, managementul proiectelor, inclusiv prin metode AGILE sau SCRUM, toate își propun același lucru: îmbunătățirea sistematica a proceselor. Lean Management vine însă cu o componentă suplimentară esențială în dezvoltarea organizațiilor: implementarea unei culturi a îmbunătățirii continue, implicarea totală a tuturor angajaților în procesul de îmbunătățire. Procesele sunt executate de oameni, iar Lean Management împuternicește oamenii să se aplece asupra proceselor de care răspund și să încerce îmbunătățirea continuă a acestora, atât din punct de vedere al satisfacției clientului, cât și din punct de vedere al simplificării activității de zi cu zi.

Și așa cum fiecare om este diferit în felul lui, la fel și metodele Lean Management nu sunt metode general valabile, aplicabile în aceeași măsură în orice organizație. Lean Management nu este un mod de lucru copy/paste . În funcție de realitățile, problemele și provocările unei organizații, metodele și procedurile Lean Management trebuie mai întâi adaptate și doar apoi aplicate pentru a-și dovedi eficiența.

Beneficii implementare Lean Management

Eficienta

Eficacitate

Excelenta

Protectie date | Plan site | Contact
© Copyright 2017 Procursive

Foto / Video: www.bogdanbalas.ro
Powered By NetSiter